Reklama

HOLANDIA Polacy mieszkający w Holandii. Jacy jesteśmy? CZĘŚĆ 2 - PRACA

Praca i kariera

W poprzedniej części pisaliśmy o badaniu przeprowadzonym przez holenderski urząd CSP na temat Polaków. Przypomnijmy, Holendrzy przyjrzeli się w tym badaniu bardzo dokładnie tym z polskich imigrantów, którzy przybyli do Holandii po wstąpieniu Polski do UE (2004) i którzy zapisali się w niderlandzkim urzędzie gminy. Spośród ponad 40 tysięcy Polaków, którzy przybyli do kraju tulipanów i wiatraków pomiędzy 1 maja 2004 a 1 lipca 2009 i zarejestrowali się w tutejszych gemeente wybrano reprezentatywną grupę 602 osób, która posłużyła jako podstawa badania. Jak wygląda ich sytuacja w Holandii? Jakie problemy i plany mają polscy imigranci w Holandii? Oto druga część naszego raportu.

Właściwie dlaczego przyjeżdżamy do Holandii? Odpowiedź wydaje się oczywista – w poszukiwaniu lepszego i dostatniejszego życia. Czyli przede wszystkim z powodu pracy. Jak pokazuje raport CSP to jedynie część prawdy. Powtórzmy jeszcze raz, analizowany raport dotyczy jedynie osób ZAREJESTROWANYCH w tutejszych gminach; nie brano w nim pod uwagę tzw. emigrantów sezonowych, przyjeżdżających jedynie na kilka tygodni lub miesięcy i wracających później do domu i rodziny w Polsce. Ale nawet spośród osób zameldowanych w holenderskich urzędach gminy, większość (63 %) przyznaje: przyjechaliśmy z powodu pracy. Z jednej strony to dużo, ale z drugiej strony – co skłoniło pozostałe 37 procent do opuszczenia Polski i osiedlenia się w Niderlandach?

Nie tylko praca i pieniądze, ale także... miłość

Aż 13  procent to tzw. volgmigranten, czyli osoby, które przyjechały z Polski do Holandii ponieważ ich partner lub partnerka już tutaj się osiedlili. Chodzi tu głównie o Polki, które dołączyły do pracujących w Niderlandach mężów. W tej grupie kobiet jest trzy razy więcej niż mężczyzn. O wiele częściej mamy zatem do czynienia z takim schematem: najpierw mąż (lub chłopak) wyjeżdża do pracy w Holandii, znajduje tutaj odpowiednie zajęcie, być może także zakwaterowanie i po kilku miesiącach lub latach dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie jeśli i jego żona (dziewczyna, narzeczona...) do niego dołączy. Sytuacje odwrotne są o wiele rzadsze. Jedynie co trzynasty mężczyzna przyznaje, że przyjechał do Holandii w ślady swojej żony.

Jeszcze więcej Polek (z analizowanej grupy) przeprowadziło się z państwa nad Wisłą do kraju Rembrandta i van Gogha z powodu... holenderskiego partnera. Prawie jedna czwarta z wszystkich Polek mieszkających i zameldowanych w Holandii podaje właśnie ten powód! Polki mają, jak widać, o wiele większe powodzenie u Holendrów niż polscy mężczyźni u Holenderek. Sytuacje odwrotne: a zatem „Polak rozkochujący w sobie Holenderkę i przeprowadzający się do niej” prawie w ogóle się nie zdarzają. Jedynie co setny z badanych polskich facetów, podał taki powód przyjazdu do Niderlandów. Na tle aż 23 procent Polek, deklarujących że przywędrowały do Holandii za swoim niderlandzkim partnerem, jest to uderzająca różnica.

Podsumowując tę część: polscy mężczyźni przyjeżdżają do Holandii przede wszystkim za chlebem (cztery piąte z nich podaje to jako główny powód), a polskie kobiety albo za chlebem (prawie połowa), albo z miłości: do polskiego partnera (20 %) lub do holenderskiego (23 %). Jedynie co dziesiąty z wszystkim polskich imigrantów zameldowanych w Holandii podaje jeszcze inny powód przyjazdu – studia na niderlandzkim uniwersytecie, powody medyczne lub polityczne. To, co przyciąga nas w Holandii to przede wszystkim praca (faceci) oraz praca i uczucia (Polki).

Pracujemy więcej niż Marokańczycy, ale bezrobocie jest zagrożeniem

Niektórzy z holenderskich polityków bili w ostatnich miesiącach na alarm, głosząc, że Polacy są często bezrobotni lub bezdomni. Raport CSB pokazuje, że prawda jest inna. Polacy w Holandii zazwyczaj mają zajęcie i ciężko pracują. Pośród Polaków pomiędzy 15 a 64 rokiem życia płatną pracę ma taki sam odsetek osób jak pośród Holendrów. A zatem Polacy nie pracują ani mniej, ani więcej niż „prawdziwi” Holendrzy. Na tle imigrantów z innych państw – w szczególności licznych w Holandii przybyszów z Maroka i Turcji – wypadamy zdecydowanie lepiej. Polaków na zasiłku jest dużo, dużo mniej niż bezrobotnych Turków i Marokańczyków. Szczególnie starsi Polacy, pomiędzy 45 a 65 rokiem życia, nie próżnują – aż 84 procent z nich ma płatną pracę. To więcej niż wśród samych Holendrów. A przypomnijmy jeszcze raz, powyższe dane dotyczą jedynie zameldowanych w Holandii polskich imigrantów. Nie uwzględniają one zatem imigrantów sezonowych. A wśród nich, co logiczne, odsetek bezrobocia jest jeszcze mniejszy. Bo kiedy tylko tracą pracę, muszą zazwyczaj pakować walizki i wracać do Polski. Gdyby uwzględnić i tę grupę, poziom zatrudnienia i pracowitości Polaków byłby jeszcze większy.

Czy zatem jeśli chodzi o pracę sytuacja jest idealna? Nie, są też problemy. Przede wszystkim, kiedy już zdarzy się nam stracić pracę, mamy olbrzymie problemy ze znalezieniem nowej. Polacy, nawet jeśli pracują, są mocno zagrożeni bezrobociem. Holender, który dostanie wypowiedzenie, jeśli tylko ma ochotę pracować, szybko znajdzie nowe zajęcie. Zna przecież niderlandzki, ukończył tutejsze szkoły, ma często wieloletnie doświadczenie na różnych stanowiskach pracy, wie kto mu może pomóc w szukaniu nowego zajęcia... W przypadku polskich imigrantów wygląda to często o wiele gorzej. Polacy rzadko mają stałą pracę na etat; o wiele częściej są zatrudnieni w oparciu o kontrakty na czas określony: trzy miesiące, pół roku, rok. Kiedy kontrakt się kończy, a pracodawca nie chce go przedłużyć, pojawia się problem. Polacy wykonują również często prace sezonowe. Kiedy sezon się kończy, zostają na lodzie. Raport CSB pokazuje, że w ostatnim czasie przybyło do Holandii stosunkowo dużo Polaków, którzy przyjechali tu „w ciemno”. Nie mieli „zaklepanego” żadnego zajęcia ani doświadczenia pracy i mieszkania w Holandii; po prostu liczyli na łut szczęścia i szybkie znalezienie pracy. Co się często nie udaje.

Również wśród Polek, które przybyły do Holandii za swoimi polskimi lub holenderskimi mężami, obserwuje się wysokie bezrobocie. Wiele z nich zostaje w domu, gdzie opiekują się dziećmi; część z nich chętnie znalazłaby pracę, ale mają z tym problem. W efekcie ogólny wskaźnik bezrobocia wśród zameldowanych w Holandii Polaków nie jest wcale tak niski, jak by się to mogło na początku wydawać. Wynosi on 13 procent, dużo więcej niż wśród Holendrów. Szczególnie wśród młodych Polaków w wieku 15-24 lat chłopaków i dziewczyn bez zajęcia jest dużo – prawie jedna piąta!

Jak to się ma do wspomnianego powyżej wysokiego odsetka pracujących Polaków? Przecież jeszcze dwa akapity wcześniej pisaliśmy, że odsetek ten jest taki sam jak wśród Holendrów! By zrozumieć ten paradoks, musimy sobie uświadomić, że wśród „niepracujących” Holendrów mamy do czynienia także z wieloma rencistami, osobami na wcześniejszej emeryturze, bogaczami nie szukającymi płatnej pracy, itp. Holendrzy ci są „nie pracujący”, co nie znaczy, że są również „bezrobotni”. Tego typu Polaków jest dużo, dużo mniej. A zatem nawet jeśli dużo z nas pracuje, to jednak ci z nas, którzy nie pracują od razu „wpadają” do kategorii bezrobotnych: osób nadających się do pracy, chcących znaleźć pracę, ale nadal bez zajęcia.

Praca: na pełny etat, ale poniżej ambicji

Zdecydowana większość Polaków zameldowanych w Holandii po 1 maja 2004 roku ma zatem pracę. Ale jaka to praca? Niestety często poniżej ambicji, ciężka i niepewna praca. Pracujemy dużo i nierzadko grubo ponad 35 godzin tygodniowo. Pod tym względem polscy imigranci mocno się różnią od Holendrów. Wśród pracujących Holendrów 78 procent mężczyzn i 26 procent kobiet pracuje na pełen etat. Wśród polskich, zameldowanych na gminie imigrantów, jest to odpowiednio 84 procent mężczyzn i 62 procent kobiet. Szczególnie wśród kobiet różnica jest uderzająca: Holenderki, jeśli już pracują, to najczęściej kilka godzin dziennie przez kilka dni w tygodniu; resztę czasu poświęcają one na inne zajęcia (dom, dzieci, własne pasje). Polki pracujące w Holandii nie mogą sobie pozwolić na taki luksus i wiele z nich – jeśli już pracuje – to  w pełnym wymiarze godzin.

Często pracujemy poniżej kwalifikacji. Prawie dwie trzecie z badanych Polaków ma wykształcenie o wiele lepsze niż wynikałoby to z pracy, jaką obecnie wykonują; wielu z nich zarabia na życie wykonując zajęcia, które nie mają nic wspólnego z ich wykształceniem. Cieszemy się, że mamy pracę – jakąkolwiek pracę. Widać to dobrze, jeśli przyjrzymy się sektorom, w których pracuje najwięcej Polaków. Znajdujemy zajęcie przede wszystkim: w przemyśle (24 %), w handlu, gastronomii i transporcie (19 %), w rolnictwie i ogrodnictwie (17 %) oraz w sektorze budowlanym (13 %). Co jednak interesujące, stosunkowo dużo z zameldowanych w Holandii Polaków pracuje w sektorze finansowym i biznesie (13 procent). W niektórych branżach Polacy są jednak prawie w ogóle nieobecni. A są to akurat branże, w których praca jest często dobrze płatna i atrakcyjna dla Holendrów. Chodzi między innymi o edukację, administrację czy sektor zdrowotny. Szczególnie martwi brak Polaków w sektorze zdrowotnym – Holendrzy potrzebują tutaj coraz więcej rąk do pracy i jest zastanawiające, że np. wielu polskim pielęgniarkom udało się znaleźć pracę w Niemczech czy Anglii, a w Holandii już niekoniecznie.

Powyższe dane dotyczą Polaków zameldowanych w Holandii i przebywających tu co najmniej cztery miesiące. Porównując ich sytuację na rynku pracy z sytuacją drugiej grupy polskich imigrantów w Niderlandach, a zatem z imigrantami sezonowymi, i tak nie wygląda ona najgorzej. Imigranci sezonowi mają jeszcze gorszą, mniej atrakcyjną i cięższą pracę niż Polacy, którzy Holandię poznali już lepiej. Jak łatwo przewidzieć, najwięcej polskich imigrantów sezonowych pracuje w ogrodnictwie i przemyśle spożywczym. Prawie nikt nie ma tutaj stałej pracy, a nadgodziny i długie dni pracy są tu na porządku dziennym.      
Pozycja na rynku pracy tych z nas, którzy mieszkają w Holandii już dłużej, zarejestrowali się w tutejszym urzędzie gminy i wiążą przyszłość z Niderlandami, jest zatem dużo lepsza niż imigrantów sezonowych. Ale powodów do radości nie ma – nadal wykonujemy głównie najcięższe, nieatrakcyjne dla Holendrów prace; nadal rzadko udaje się nam zdobyć stały etat; nadal koniec kontraktu oznacza dla nas często bezrobocie, z którego nie tak łatwo się później wydostać. Jak to zmienić? Na pewno lepsza znajomość języka, dokształcenie się, mocniejsze zintegrowanie się ze społeczeństwem niderlandzkim i wyrobienie sobie własnej sieci kontaktów wśród „tutejszych” może pomóc. O tym między innymi poczytamy w kolejnej części naszego omówienia raportu CSP – z którego nie tylko dowiemy się, jaka jest nasza sytuacja w Holandii, ale i co powinniśmy zrobić, by ją poprawić.


31.10.2011 Łukasz Koterba, Niedziela.NL


Komentarze 

 
-2 #55 krzysiek 2012-02-16 21:30
jest wiele do opowiedzenia na temat zachowania się holendrów, ich sposobu życia oraz traktowana obcokrajowców nie koniecznie z Polski, lecz najbardziej w holenderskiej społeczności są Polacy nienawidzeni i dyskryminowani za wykształcenie, pracowitość i wesoły tryb życia, Po prostu jesteśmy wesołym i pracowitym narodem. Bez polskich pracowników Holandia upadnie ekonomicznie na bardzo długo, wystarczy aby wszyscy polscy pracownicy oraz firmy utworzone przez polaków w Holandii wstrzymały pracę na jeden tydzień, stawiając przed faktem dokonanym całą gospodarkę holenderską. Wówczas Holendrzy się obudzą i przekonają jak wielką krzywdę czynią drugiemu człowiekowi przez własne nieróbstwo.
Zapraszam wszystkich do dyskusji.
Cytować
 
 
-1 #54 przemek 2011-12-31 16:54
najmądrzejszy artykuł na forum...Cała rodzinka Oranje(królowa i spółeczka)się na tym dorobiła.
-ale tępoki znad wisły i odry tego nie wiedzą..i dobrze niech się bogacą, na tej głupocie narodowej!!
Cytować
 
 
+5 #53 santeee 2011-12-28 04:02
a ja wam powiem dlaczego polak jest [cenzura]ny bo nie umie języka to wez gamoniu jeden z drugim do szkoły idz bo to się przyda i holenderskiego sie uczyć!!!!!!! a nie mówić jak mi nie dobrze ze mam mało na godzine to czyja to wina??????chyba moja co??? Jestem tutaj nie długo 2 lata tylko ale mi na tym zależało i do szkoły poszedłem i nie moge polaków słuchać którzy mi mówia jak tu jest zle jestem wykorzystywany(a) gamonie do szkoły !!!!!!!!!!!!!!!!! pozdrawiam wszystkich
Cytować
 
 
+2 #52 contr-realista 2011-12-19 18:25
no jest na koncu wywiad z wlascicielem biura tempsolution ktory sie wypowiada jak zle inne biura wykorzystuja pracownikow a prawda jest taka ze pracowalem dla tego biura i pojechali mi po wyplacie i wyzucili z domu drugiego dnia swiat smiejac sie w twarz i dajac mi za 55h 35euro i co powiesz na to realisto idz odkladaj pieniazki bo w polsce czekaja jak wpadniesz i wydasz pokazujac jak bogaty jestes i niewiadomo jak zarobiony jezdzacy passatem audi A6 lub czym kolwiek innym
tylko nie bierz tego do siebie bo wspollokatorzy wypala za duzo trawy ze stresu
Cytować
 
 
+1 #51 contr-realista 2011-12-19 18:25
kolego realisto piszesz jakbys byl tym wlasnie zjechanym polakiem lizacym dupe holendrom wycinajacym innych glabow z Polski bo tylko w tym jestescie dobrzy czyli po tropach do celu dochodzicie nie wszyscy i moze sie myle co do ciebie ale prawda jest taka ze dziennie odwiedzam po kilka firm zatrudniajace polskiego pochodzenia pracownikow i....... nie pytaj o moje odczucia a co do naszych rodakow mieszkajacych w ow tym panstwie totalnie zgorszeni uposledzeni [cenzura]e ktorzy osiagneli tylko dwie kalorie czyli odzywieni tik takiem wiec niemow mi koleszko ze tak ladnie i pieknie jest jesli sie chce, po pierwsze Holandia to kraj ktory dorabia sie od dziejow na niewolnictwie i my dla nich jestesmy niewolnikami mowia o zasadach a co dzien lamia swoje hipokrytyczne wyznania dam ci przyklad napewno widziales na poczatku 2011 program o bardzo pokrzywdzonych polakach ktorzy sa umieszcani w zlych warunkach itp. (placzacy gosc na filmie)
Cytować
 
 
0 #50 Krystyna 2011-12-19 15:13
korsarz,kimkolwiek jestes,pozdrawiam Cie serdecznie!
Cytować
 
 
+2 #49 andrzej 2011-12-08 02:43
jestem tym jednym procentem w 1990 roku przyjechalem do holenderki a raczj ona mnie tu sciagla a latwo nie bylo!!!
Cytować
 
 
+5 #48 realista 2011-11-20 16:47
Cytuję NELI:
Cytuję realista:
Tylko pozniej Pozdrawiam

pozdrawiam.

Prawda jest taka ze firma widzi kto jak pracuje i jesli naprawde chca kogos zatrudnic na staly kontrakt to dostrzega dobra prace tego pracownika. Moze niektorym wydawac moze sie to smieszne, ale dobra praca polega rowniez na rozmowach z przelozonymi w sposob luzny z zartem. Pokazania ze chce sie pracowac i nauczyc jezyka i integrowac z grupa. Przychodzenie na kacu oraz marudzenie i uzywanie co chwile slow [cenzura] na pewno nie pomoga, poniewaz swiadczy to o czlowieku i jednoczesnie pracodawca wyobraza sobie taka osobe jako nieodpowiedzialna ktorej nie zalezy na pracy. Prawda jest taka ze trzeba sie starac aby dostac kontrakt podejscie typu po co mam sie uczyc jezyka jak i tak mi nie dadza kontraktu lub nie wiadomo jak bede tutaj dlugo pracowal jest bledem.
Cytować
 
 
+2 #47 NELI 2011-11-20 12:13
Cytuję realista:
Tylko pozniej najbardziej irytuja spojzenia ludzi ktorzy widzac dobra posiadane u osoby ktora osiagnela cel ciezka praca i uporem zazdrosnie sie patrza i wieszaja psy. Tacy narzekacze oczywiscie twierdza ze ten ktos na pewno jest zlodziejem lub lizal dupe holendrom. Pozdrawiam

tak i tu sie z toba zgadzam u mnie w firmie przewija sie rocznie mase polakow pracujacych przez agencje i czasami sie zastanawiam dlaczego tak duzo polakow trafia do wsumie dobrej pracy a w sumie ja jestem dopiero trzecim polakiem ktory dostal staly kontrakt mozesz mi odpowiedziec dlaczego tak jest a ta firma naprawde potrzebuje ludzi do pracy .a i jeszcze jedno dobrze sie z panem dyskutuje panie realisto pozdrawiam.
Cytować
 
 
+3 #46 realista 2011-11-20 03:28
Tylko pozniej najbardziej irytuja spojzenia ludzi ktorzy widzac dobra posiadane u osoby ktora osiagnela cel ciezka praca i uporem zazdrosnie sie patrza i wieszaja psy. Tacy narzekacze oczywiscie twierdza ze ten ktos na pewno jest zlodziejem lub lizal dupe holendrom. Pozdrawiam
Cytować
 
 
+1 #45 realista 2011-11-20 03:27
Powiedzmy ze tutaj wyda sie z 200 euro zostaje 400 dla zony jesli ona pracuje to bez problemu powinno starczyc, a jesli nie starcza to niestety trzeba zrezygnowac z autka ktory duzo kosztuje w utrzymaniu lub z zycia ponad stan. Niestety taka jest prawda. Moja wypowiedz kieruje ogolnie przedstawiajac sytuacjie nie jest skierowana konkretnie do ciebie rowniez nie pisalem o sytuacji kiedy to choroba zony lub dzieciaka nie pozwala na wykonywanie pracy. W tym przypadku sytuacja sie inaczej przedstawia i przyznam racje ze nie starczy na utrzymanie. A z tymi mieszkaniami w kilku jak sam widzisz mieszkaja tak po kilka lat czyli mozna. jesli czegos sie w zyciu naprawde chce to mozna do tego dojsc nie patrzac na niedogodnosci.
Cytować
 
 
+2 #44 realista 2011-11-20 03:15
Cytuję NELI:
.


No jak sie ma w polsce zone ktora robi za rozrzutnik a ty orasz na to wszystko, to sie tobie nie dziwie ze nie starcza. Ja to widze tak: jesli nie starcza to przywozi sie kobiete tutaj i niech sie za robote wezmie a jesli jej to nie na raczke to sie zjezdza z NL do Pl bo wybacz, ale chyba cos jest nie tak. Zreszta ja sobie tego nie moge wyobrazic jak mozna nie dawac sbie rady w przypadku kiedy dwie osoby pracuja nawet w PL. Zgodze sie warunki musza byc lepsze aby zylo sie lepiej, ale to wlasnie odroznia osoby ktore chca do czegos dojsc w zyciu. jak juz kiedys napisalem lepiej zyc przez jakis czas w warunkach gdzie jest duzo gorzej i czegos sie dorobic po jakims czasie niz mieszkac jak gosc nie na swoim bo w takim przypadku nigdy sie nie dorobisz swojego.
Cytować
 
 
-3 #43 NELI 2011-11-19 23:50
tak 2tys.miesiecznie to 500euro pokoj normalnie kosztuje 250euro a ile mozna zarobic na szklarni srednio jakies 1350euro to wiesz chyba nie wierzysz to co piszesz bo nikt za 600euro nie utrzyma siebie tu i rodziny w polsce tez robilem na szklarni to znam te realia a jak mieszkaja polacy w holandi to tez przerabialem i trzy osoby na mieszkaniu to luksus i niemo w m realisto ze tak nie jest bo jak bys napisal ze srednia ilosc ludzi na trzypokojowym mieszkaniu to 6osob to sie z tym zgodze a trzy osoby to tu w studiu mieszkaja nie oszukujmy sie na mieszkaniu gdzie jest szesc osob to zeby niewiem jak to po tak ciezkiej pracy a taka jest na szklarni nie ma najmniejszych szans zeby czlowiek normalnie odpocza i nie ma sie co dziwic ze ludzie sie tu szybko wypalaja w pracy cisnienie i presja duza przychodzisz do domu i dalej stres i to uwazam za wegetacje a nie prace na szklarni czy przez agencje ale jak ktos chce tu byc pare lat to sam chyba przyznasz ze warunki musza byc lepsze.
Cytować
 
 
+4 #42 realista 2011-11-19 22:34
Cytuję NELI:
praca w szklarni czy mnie na mieszkanie tutaj na normalnym poziomie niczego raczej mi nie brakuje a jak pracowalem w polsce to owszem brakowalo pieniazkow zawsze ale te czasy mam za soba teraz to moge sobie poprostu zyc spokojnie. powodzenia.

Osoba ktora pracuje przez biuro pracy w szklarni jesli chce odlozy 2tys miesiecznie. Wspomniales tam ze ktos juz jest tutaj 6 lat i pracuje przez agencjie. Czyli 2tys * 12miesiecy= 24000 * 5 lat (6-1 rok przeznaczmy na urlop) = 120tys !! Calkiem niezle, nie jest to duzo, ale za ta kase mieszkanie mozna kupic w malej miejscowosci. Lepsze to niz brac kredyt do konca zycia bo jak ty to powiedziales nie warto sie zazynac. Lub za te 120tys mozna sobie juz biznes rozkrecic np. otworzyc kebaba jesli ktos tutaj w tym temacie pracowal i po tych 6 latach holandia juz mu nie bedzie potrzeban. Pozdrawiam
Cytować
 
 
+3 #41 realista 2011-11-19 22:16
Cytuję NELI:
praca w szklarni czy za soba teraz to moge sobie poprostu zyc spokojnie. powodzenia.


Bo widzisz Neli sa ludzie ktorzy pracuja na szklarni moze i nie zarobia duzo, ale kombinuja.Wynajmuja wspolnie z kims mieszkanie na spolke licza kase i suma sumarom potrafia zaoszczedzic bo maja cel w zyciu aby czegos sie dorobic. Ale kiedys tutaj na tej stronie byly wypowiedzi tego typu ze sie gardzi takimi osobami ktorzy mieszkaja w dwoch czy trzech na jednym mieszkaniu lub ze sie komus podnajmuje. Wobec tego mozemy sie zastanowic nad tym czy osoba ktora pracuje na szklarni zarabiajac najnizsza pensje i mieszka wspolnie z innymi na chatce aby zaoszczedzic kase, zywiac sie produktami z nizszej polki po to tylko aby dorobic sie mieszkania lub spelnic inne cele zyciowe w polsce, to czy mozemy taka osobe nazwac nieudolna??? Osobiscie mam szacunek do takiego clzowieka, ale tylko wtedy jesli naprawde dazy do celu i odklada kase aby spelnic swoje marzenia. Pozdrawiam
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama

Temat Dnia

Ciepłe myśli na holenderską niedzielę: W oczekiwan

News image

Ciepłe myśli na holenderską niedzielę, czyli cykliczne spotkania przy porannej kawieAgnieszka Steur ...

Temat Dnia | Niedziela, 20 Wrzesień 2020

Więcej ...
Więcej w: Temat Dnia

Życie w Holandii

News image

Holandia: Holenderki coraz później decydują się na dziecko

Średni wiek Holenderek, rodzących pierwsze dziecko, to prawie 30 lat. Z roku na rok mieszkanki Holan...

News image

Życie w Holandii: Ubezpieczenie pogrzebowe

Ubezpieczenie pogrzebowe to jedyne ubezpieczenie, co do którego możemy mieć pewność, że zostanie wyp...

Więcej w: Życie w Holandii