Reklama

Przydatne skróty: bijv., bv.

Przydatne skróty

Fot. Shutterstock, Inc.

Słowo „bijvoorbeeld” oznacza w języku niderlandzkim „na przykład”.

W przypadku tego słowa można użyć dwóch skrótów: bijv. oraz bv. Jak podają niderlandzkie słowniki, oba są poprawne. Dla odbiorców, którzy nie znają tych określeń, skrót bijv. może być jednak bardziej zrozumiały, bo łatwiej się domyślić, że chodzi tutaj o „bijvoorbeeld”.

Używając skrótu „bv.” trzeba pamiętać o kropce, bo w niderlandzkim istnieje również skrót „bv” (bez kropki), mający zupełnie inne znaczenie. Skrót „bv” pochodzi od „besloten vennoostchap”, co na język polski można przetłumaczyć jako „spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością” (sp. z o.o.). We Flandrii (północnej, niderlandzkojęzycznej części Belgii) na określenie spółki z o.o. używano kiedyś zamiast „bv” skrótu „bvba”.

Słowo „bijvoorbeeld” powstało w wyniku złożenia przyimka „bij” oraz słowa „voorbeeld”. Przyimek „bij” tłumaczymy na język polski w zależności od kontekstu jako: przy, u, na, w, itp. W tym przypadku „bij” oznacza „na”.

„Voorbeeld” to w języku niderlandzkim „przykład”. W niderlandzkim jest to słowo rodzaju męskiego, więc łączy się z rodzajnikiem określonym „het” (mamy więc „het voorbeeld”). Słowo „bijvoorbeeld” to jednak przysłówek, więc nie łączy się z żadnym rodzajnikiem.

Więcej przydatnych skrótów: TUTAJ.

22.10.2021 Niedziela.NL // fot. Shutterstock, Inc.

(łk)


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Najnowsze komentarze