Reklama

HOLANDIA! DZIEŃ DOBRY! - niedziela 4 kwietnia 2021 - Wielkanoc

Święta

Fot. Studio Barcelona / Shutterstock.com

Niedziela 4 kwietnia 2021

Imieniny obchodzą
Adelajda, Ambroży, Benedykt, Izydor, Józef, Platon, Teodul, Teodulf, Wyszeniega, Zdziemir i Zdzimir.

WIELKANOC
Wielkanoc, Niedziela Wielkanocna, także: Wielka Niedziela, Zmartwychwstanie Pańskie, w prawosławiu: Pascha mazow. Wielki Dzień – najstarsze i najważniejsze święto chrześcijańskie celebrujące misterium paschalne Jezusa Chrystusa: jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie, obchodzone przez Kościoły chrześcijańskie zachowujące Nicejskie wyznanie wiary (325 r.). Kulminacyjny moment cyklu paschalnego. Rozwinęło się od święta obchodzonego w duchu i prawdzie (J 4,24) w ramach żydowskich obrzędów Pesach. Następnie, po oddzieleniu Kościoła od Synagogi, stało się prostym dorocznym świętem poprzedzonym jednym lub kilkoma dniami postu, sprawowanym jako całonocne czuwanie (Wigilia Paschalna), w czasie którego opowiadano historię zbawienia zwieńczoną w wydarzeniach paschalnych z udziałem Jezusa Chrystusa i składano eucharystyczną ofiarę prawdziwego Baranka (por. Orędzie paschalne) – Syna Bożego. A ostatecznie przybrało formę trzydniowego obchodu tzw. Triduum Paschalnego, poprzedzonego czterdziestodniowym okresem przygotowania (wielki post) i kontynuowanego radosną celebracją pięćdziesięciu dni okresu wielkanocnego aż do święta Zesłania Ducha Świętego.
Obrzędy Wigilii Paschalnej, Wielkiej Nocy par excellence, stanowiącej serce Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego, jak ukazują np. przepisy obrządku rzymskiego, rozpoczynają się w sobotę po zapadnięciu zmroku. „Nie wolno ich rozpocząć, zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem”. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego jest wspominana w ciągu roku liturgicznego poprzez świętowanie niedzieli. Jak się wyraził Jan Paweł II w liście Dies Domini, niedziela jest „paschą tygodnia, podczas której świętujemy zwycięstwo Chrystusa nad grzechem i śmiercią, dopełnienie w Nim dzieła pierwszego stworzenia i początek «nowego stworzenia» (por. 2 Kor 5, 17)”.Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 8 grudnia 2005 roku)
Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom (ang. International Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action) – święto obchodzone corocznie 4 kwietnia, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ rezolucją A/RES/60/97 w 2005 roku.
Obchody mają na celu prowadzenie akcji przeciwminowych w krajach, w których miny i materiały wybuchowe pozostałe po wojnie stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludności cywilnej oraz utrudniają społeczny i gospodarczy rozwój na poziomie kraju i regionu.
Miny lądowe oraz niewypały blokują drogi w Afganistanie, Sudanie, Kambodży i Demokratycznej Republice Konga. Blokują również dostęp do szkół i szpitali w Laosie, Gazie i Nepalu.


Polska – Święto Wojskowej Służby Zdrowia

Wspomnienia i święta w Kościele katolickim obchodzą
św. Izydor z Sewilli (biskup i doktor Kościoła)
bł. Józef Benedykt Dusmet (kardynał)
św. Józef Hymnograf
św. Kajetan Catanoso (prezbiter)
św. Platon (igumen)
bł. Wilhelm z Noto (tercjarz)

Wydarzenia w Polsce (4 kwietnia)

1660 – Hetman polny koronny Stefan Czarniecki za zasługi wojenne otrzymał Białystok.

1791 – Uchwalono konstytucję tzw. Rzeczypospolitej Pawłowskiej koło Wilna.

1794 – Insurekcja kościuszkowska: zwycięstwo wojsk polskich nad rosyjskimi w bitwie pod Racławicami.

1919 - Założono Uniwersytet Poznański w Poznaniu.

1926 – Ukazało się pierwsze wydanie czasopisma katolickiego „Niedziela”.

1959 – Polskie Radio rozpoczęło regularne nadawanie audycji w esperanto.

1960 – Premiera komedii filmowej Zezowate szczęście w reżyserii Andrzeja Munka.

1961 – Premiera komedii filmowej Mąż swojej żony w reżyserii Stanisława Barei.

1995 – W Poznaniu otwarto pierwszą w kraju Biedronkę.

1996 – Została utworzona Policja sądowa.

2007 – Naczelny Sąd Administracyjny uznał za zgodne z prawem nadanie dziecku (jako drugiego) imienia Dąb.Wydarzenia na świecie (4 kwietnia)

1350 – Król Polski Kazimierz III Wielki zawarł w Budzie porozumienie z królem Węgier Ludwikiem I Wielkim, na mocy którego w zamian za pomoc węgierską w walce z Litwą Polacy zobowiązali się do odsprzedania Rusi za sumę 100 tysięcy florenów, w przypadku jeśli Kazimierz doczeka się męskiego potomka. W przypadku gdyby król Polski umarł nie pozostawiwszy syna, tron Polski oraz sporna Ruś miały przejść we władanie króla węgierskiego.

1660 – Przebywający na wygnaniu król Anglii i Szkocji Karol II Stuart ogłosił tzw. Deklarację z Bredy, w której zawarł warunki na jakich mógłby objąć tron.

1818 – Kongres Stanów Zjednoczonych uchwalił ustawę o fladze.

1845 – James Esdaile przeprowadził w szpitalu w Kalkucie pierwszą operację na pacjencie znieczulonym przy pomocy hipnozy.

1900 – W Brukseli doszło do nieudanego zamachu na przyszłego króla Wielkiej Brytanii Edwarda VII.

1913 – W Wirginii Zachodniej wykonano ostatni w USA wyrok śmierci poprzez powieszenie z okowami.

1923 – Założono amerykańską wytwórnię filmową Warner Bros.

1930 – Założono Amerykańskie Towarzystwo Rakietowe (ARS).

1940 – Zbrodnia katyńska: rozpoczęła się likwidacja obozu jenieckiego w Ostaszkowie.

1949 - W Waszyngtonie został podpisany Traktat Północnoatlantycki powołujący do życia NATO.

1968 - Rozpoczęła się bezzałogowa misja kosmiczna Apollo 6.

1969 - Chirurdzy Domingo Liotta i Denton Cooley wszczepili w klinice w Houston w Teksasie pierwsze sztuczne serce. Zostało usunięte po 64 godzinach pracy, gdy pojawił się dawca żywego organu.

1973 – Oficjalnie otwarto World Trade Center w Nowym Jorku.

1974 – We Francistown w Botswanie w katastrofie botswańskiego samolotu Douglas DC-4 zginęło 78 spośród 84 osób na pokładzie.

1975 - Założono Microsoft.

1984 – Prezydent USA Ronald Reagan wezwał do międzynarodowego zakazu broni chemicznej.

1993 – Dokonano oblotu holenderskiego samolotu pasażerskiego Fokker 70.

1997 - Rozpoczęła się misja STS-83 wahadłowca Columbia.

1997 - W hiszpańskim Oviedo została podpisana Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie.

2000 – Rozpoczęła się ostatnia misja załogowa (Sojuz TM-30) na rosyjską stację orbitalną Mir.


04.04.2021 Niedziela.NL // źródło: Wikipedia.org // fot. Shutterstock, Inc.

(kmb)

Reklama

Najnowsze komentarze