Przydatne skróty: AOW

Przydatne skróty

fot. Shutterstock

AOW to podstawowa emerytura w Holandii, główny filar tutejszego systemu emerytalnego.

Skrót AOW odnosi się do Algemene Ouderdomswet, ustawy uchwalonej po drugiej wojnie światowej i gwarantującej wszystkim seniorom tzw. emeryturę państwową. Dosłownie Algemene Ouderdomswet to „Powszechna Ustawa Senioralna”, ale dziś skrótu AOW używa się przede wszystkim jako nazwy głównego świadczenia, które wprowadzono dzięki tej ustawie.

AOW to zatem podstawowo emerytura państwowa w Holandii. Idea AOW jest prosta: każdy senior mieszkający w Holandii, bez względu na to czy i jak długo pracował oraz ile zarabiał, po osiągnięciu wieku emerytalnego ma prawo do podstawowej emerytury państwowej, pozwalającej na dalsze godne życie.

Przy ustalaniu wysokości AOW liczy się okres mieszkania w Holandii, a nie wysokość odprowadzanych składek. Za każdy rok legalnego mieszkania w Holandii dostaje się 2% AOW, a więc kto przez 50 lat przed uzyskaniem wieku emerytalnego mieszkał w Holandii, powinien dostać całość tego świadczenia. Także obcokrajowcy, legalnie mieszkający w Holandii, mają prawo do AOW.

AOW nie należy mylić z „pensioen”, czyli dodatkową emeryturą, finansowaną głównie ze składek opłacanych przez wielu pracodawców (choć nie wszystkich).

Szczegółowe informacje o AOW oraz pozostałych filarach holenderskiego systemu emerytalnego (np. „pensioen”): Emerytury w Holandii – czy i ile dostanę?

Informacje o AOW w języku polskim na stronie SVB („holenderskiego ZUS-u”):
 TUTAJ.

Podgląd do zgromadzonych składek emerytalnych (AOW i ewentualnie dodatkowa emerytura „pensioen”): 
TUTAJ.

Wszystkie przydatne skróty opublikowane dotychczas znajdziesz: TUTAJ.


07.07.2020 Niedziela.NL

(łk)


Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Reklama
Najnowsze komentarze
Najnowsze ogłoszenia wyróżnione
Linki