Reklama

Życie w Holandii


Dzięki Stowarzyszeniu Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych SNCU skargę na nieuczciwą agencję pośrednictwa pracy (uitzendbureau) złożyć można także w języku polskim i za pośrednictwem internetu.

W minionych latach w Holandii bardzo na znaczeniu zyskały tzw. elastyczne formy zatrudnienia. Wiele osób zatrudnionych jest np. za pośrednictwem agencji pracy (uitzendbureau).

Pracowniku tymczasowy, znaj swoje prawa!

Szczególnie obcokrajowcy szukający pracy w kraju wiatraków często trafiają do agencji pracy. Polacy stanowią obecnie największą grupę pracowników z innych państw Unii Europejskiej pracujących w Holandii.

Tysiące Polaków pracują więc dla holenderskich agencji pośrednictwa – a te bywają różne. Jedne gwarantują zatrudnionym godne i uczciwe warunki pracy i życia, w przypadku innych sytuacja wygląda gorzej. O zjawisku wyzysku Polaków przez niektórych niderlandzkich pośredników wielokrotnie pisaliśmy, np. tutaj: „Polacy wyzyskiwani w Holandii”, opisuje dziennik „NRC”.

Warto więc znać swoje prawa, a w przypadku nieprawidłowości wiedzieć do kogo można zwrócić się z prośbą o informację lub ze skargą. Jedną z organizacji, o której warto wiedzieć jest Stowarzyszenie Przestrzegania Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Tymczasowych, czyli SNCU.

Stowarzyszenie to „udziela informacji na temat treści układów zbiorowych pracy (CAO voor Uitzendkrachten) oraz promuje i nadzoruje przestrzeganie przepisów w nich zawartych”, czytamy na stronie internetowej tej organizacji. Tam też można składać skargi na nieuczciwe biura pośrednictwa pracy: TUTAJ.

Układy zbiorowe pracy (CAO)

Układy zbiorowe pracy (CAO) to dokumenty regulujące zasady zatrudnienia w danej branży lub firmie. Zapisy CAO powstają w drodze negocjacji pomiędzy pracodawcami (albo organizacjami, reprezentującymi ich interesy) oraz przedstawicielami pracowników, np. związkami zawodowymi. Także pracownicy tymczasowi zatrudnieni poprzez agencje pośrednictwa pracy mają swoje układy zbiorowe pracy (CAO voor Uitzendkrachten).

Na stronach internetowych dwóch organizacji zrzeszających pośredników pracy (ABU i NBBU) znaleźć można pełne teksty CAO w języku polskim.

Zbiorowy układ pracy dla pracowników czasowych zrzeszonych w Holenderskim Związku Pośredników i Agencji Pracy Tymczasowej (Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen – NBBU), obowiązujący od 30 grudnia 2019 r. do 31 maja 2021 roku, znajdą Państwo tutaj (tekst w języku polskim): TUTAJ.

„Układ Zbiorowy Pracy (CAO) dla Pracowników Tymczasowych 2019-2021” wynegocjowany przez związkowców z organizacją zrzeszającą pośredników pracy ABU znajdą Państwo tutaj (tekst również w języku polskim): TUTAJ.

Jeśli agencja pracy tymczasowej jest członkiem organizacji pracodawców ABU bądź NBBU to członkostwo to określa, które CAO ma zastosowanie. Od 30 grudnia 2019 roku tekst obu CAO jest taki sam, napisano na stronie internetowej SNCU. Także jeśli agencja pracy tymczasowej nie jest członkiem ABU bądź NBBU, a CAO dla pracowników branży pracy tymczasowej uznawane jest w danym czasie za ogólnie wiążące (decyduje o tym ministerstwo), to agencja taka jest zobowiązana stosować zapisy tego CAO.

Pracownik, który uważa, że agencja pośrednictwa pracy nie wywiązuje się z umowy czy zapisów CAO, może oczywiście zwrócić się w tej sprawie np. do samego pracodawcy, do związku zawodowego, którego jest członkiem albo może poinformować Inspekcję Pracy Inspectie SZW (TUTAJ) czy udać się do adwokata i szukać sprawiedliwości na drodze sądowej. Listę linków do organizacji, służących pomocą w przypadku problemów w pracy, znajdziemy również na polskojęzycznej stronie wholandii.pl stworzonej z inicjatywy Ambasady Królestwa Niderlandów w Warszawie): TUTAJ.

Dlaczego warto informować o nieprawidłowościach?

Także na stronie stowarzyszenia SNCU można składać skargi na nieprawidłowości w agencjach pośrednictwa pracy. Trzeba jednak pamiętać, że SNCU reprezentuje zbiorowe interesy pracowników i nie pomaga w rozwiązaniu konkretnego, indywidualnego sporu na linii pracownik-pracodawca.

„Oznacza to, że w zakresie indywidualnym SNCU nigdy nie będzie mogło zająć się Twoim problemem bądź roszczeniami finansowymi. Twoja skarga może jednak doprowadzić do dochodzenia oraz naprawienia finansowych uchybień w stosunku do (innych) pracowników danej agencji pracujących w okresie objętym kontrolą”, czytamy na stronie internetowej SNCU.

Składając skargę na biuro pośrednictwa pracy w SNCU nie należy więc oczekiwać, że stowarzyszenie rozwiąże konkretny, indywidualny problem czy spór. Jeśli jednak wielu pracowników konkretnej agencji pośrednictwa pracy zgłosi skargi, a dochodzenie przeprowadzone przez SNCU potwierdzi ich słuszność, to SNCU może zmusić agencję do naprawy zaniedbań i wyrządzonych szkód. „Ta naprawa może również obejmować finansową rekompensatę pracowników, w tym Ciebie”, czytamy na stronie stowarzyszenia.

SNCU nie będzie dochodzić indywidualnych roszczeń skarżącego się pracownika, ale „skarga może jednak doprowadzić do dochodzenia oraz naprawienia finansowych uchybień w stosunku do (innych) pracowników danej agencji. Utrudni również nieuczciwe praktyki Twojej agencji pracy”, napisano na stronie internetowej stowarzyszenia.

Dochodzenie i kontrole

Dzięki skargom pracowników agencji SNCU ma więc wiedzę na temat tego, jak w praktyce poszczególne agencje pośrednictwa pracy przestrzegają (lub nie przestrzegają) zapisów układów zbiorowych pracy.

Dochodzenia SNCU są długotrwałe i składają się z kilku faz. W pierwszym etapie SNCU decyduje, czy skarga jest konkretna i dobrze uzasadniona oraz czy wskazuje na strukturalne wykroczenia w dłuższym okresie obejmujące większa liczbę zatrudnionych. Takie skargi mają pierwszeństwo. Co istotne, SNCU „gwarantuje wszystkim zgłaszającym skargi pełną anonimowość. Agencja pracy tymczasowej nigdy nie jest informowana o przyczynach wszczęcia dochodzenia.”

Jeśli SNCU rozpocznie dochodzenie, to w drugim etapie zwraca się do agencji o informacje, dotyczące administracji kadrowo-płacowej (np. o umowy o pracę, odcinki wypłat, dowody wypłat itd.). W przypadku nieścisłości SNCU zleca kontrolę rozszerzoną w siedzibie agencji przeprowadzaną przez wyspecjalizowane biuro kontroli administracji przedsiębiorstw.

Jeśli także ta kontrola wykazała nieprawidłowości i stwierdzono np. naruszenia natury finansowej, SNCU zobowiązuje agencję do naprawy szkód i przestrzegania zapisów CAO w przyszłości. „O rozpoczęciu okresu naprawczego SNCU informuje wszystkich poszkodowanych, którzy ten fakt nam zgłosili (złożyli skargę). Jeżeli jesteś pracownikiem tymczasowym i Twój pracodawca, tzn. agencja pracy tymczasowej nie wypłaciła Ci wszystkich należności, to możesz w tym okresie wystąpić z roszczeniem wypłaty zaległego wynagrodzenia”, czytamy na stronie internetowej SNCU.

Kolejnym etapem dochodzenia jest ponowna kontrola w agencji. SNCU sprawdza, czy pracodawca naprawił naruszenia i np. pokrzywdzeni finansowo pracownicy dostali zaległe pieniądze. Jeśli agencja naprawiła wszystkie szkody, dochodzenie jest zamykane.

Gdyby agencja w trakcie trwania dochodzenia odmówiła współpracy, SNCU może zażądać odszkodowania w wysokości do 100 tys. euro, skierować sprawę do sądu albo podjąć kroki, mające na celu pozbawienie agencji certyfikatu godnego zaufania biura pośrednictwa pracy. Bez takiego certyfikatu agencji będzie trudniej znaleźć zleceniodawców.

Szczegółowo procedura dochodzeń SNCU opisana jest na stronie internetowej tego stowarzyszenia: TUTAJ.

Jak złożyć skargę online?

Skargi można składać online na stronie internetowej SNCU. Dostępnych jest kilka wersji językowych formularza zgłoszeniowego, w tym polska (pozostałe to wersja niderlandzka, angielska, hiszpańska i rumuńska).

Formularz online w języku polskim znajdą Państwo: TUTAJ.

Skargę może złożyć pracownik, który podejrzewa, że jego prawa nie są przestrzegane. Mogą to też zrobić inne osoby lub podmioty, np. właściciel agencji pracy tymczasowej, który czuje się poszkodowany na skutek działań nieuczciwych konkurentów (nieuczciwych agencji pracy), właściciel przedsiębiorstwa, w którym pracują pracownicy tymczasowi, koledzy poszkodowanego pracownika albo adwokat reprezentujący pracownika tymczasowego.

Raz jeszcze trzeba podkreślić, że „SNCU nie reprezentuje interesów pracowników w zakresie indywidualnym. W przypadku, gdy problem Twój dotyczy indywidualnego sporu z pracodawcą, to skarga Twoja nie zostanie przyjęta”, czytamy na stronie internetowej stowarzyszenia.

Wypełniając formularz należy podać imię i nazwisko oraz dane kontaktowe (adres mailowy, numer telefonu), ale SNCU zapewnia, że dane te nie zostaną przekazane osobom trzecim (np. pracodawcy). W kolejnych krokach należy sprecyzować, czego dotyczy skarga (np. wynagrodzenia, nadgodzin, urlopu, zakwaterowania, podatków, zwolnienia) oraz dokładnie ją opisać. Oczywiście należy też podać nazwę biura pośrednictwa pracy, którego skarga dotyczy, a także jego numer KvK (numer w holenderskiej Izbie Handlowej).

Wątpliwości? Skontaktuj się z SNCU

SNCU pełni także funkcję informacyjną. „Czy masz pytania, dotyczące stosowania układów zbiorowych pracy lub chciałbyś wiedzieć, jakie są Twoje prawa jako pracownika tymczasowego oraz jakie obowiązki ma Twój pracodawca wobec Ciebie? Prosimy o skontaktowanie się z nami. SNCU udzieli Ci wyczerpujących informacji na ten temat”, czytamy na stronie stowarzyszenia.

Maile w sprawie układów zbiorowych pracy dla pracowników czasowych można wysyłać na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Adres pocztowy stowarzyszenia to: SNCU, Postbus 9438, 3007 AK Rotterdam, Nederland.

Można też kontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 0800-7008 (połączenie bezpłatne dla dzwoniących z holenderskiego numeru) lub 0031 85 210 40 80 (połączenie płatne dla osób korzystających z polskiego numeru). Infolinia jest czynna w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach od godz. 09.30 do 12.00 oraz od 13.00 do 16.00, a także w piątki od godz. 9:30 do 12.00 (stan na 12.02.2020 r.).

Broszura informacyjna SNCU w języku polskim: TUTAJ.

13.02.2020 Niedziela.NL

(łk)

Komentarze 

 
0 #13 mietek 2020-10-28 10:01
Potwierdzam, absolutnie nie reaguja . Maja to w d..pie
Cytować
 
 
-9 #12 Barbara 2020-08-04 08:36
Polska kraina miodem i mlekiem plynaca wiec co wy tu wlasciwie robicie? wracajcie do Polski. zapewniam,ze tam tez jest na kogo donosic i poprostu pokazywac swoje JA.
Cytować
 
 
-2 #11 Czesław 2020-08-04 04:21
Nie wyjeżdżajcie do NL. Ceńcie swoją godność.
Cytować
 
 
+3 #10 SZAMAN 2020-08-03 18:22
Trzeba gromadzić skargi by nie szły dalej,mało to takich firm było (nawet o globalnym zasięgu) ręką rękę myję i tylko to co ciężko ukryć mogą ujawnić....
Cytować
 
 
+3 #9 Janusz 2020-07-01 21:57
Ja również potwierdzam że SNCU nic nie robi pomimo obszernie opisanych skarg i nadużyć na biuro przez które pracowałem jeszcze pół roku temu. Nic w mojej sprawie nie zrobili.
Przestrzegam wszystkich przed pracą przez biuro Koflexwerk, teraz to oni się inaczej nazywają, myślą że wyczyścili sobie kartę.
Cytować
 
 
+7 #8 Bartek 2020-03-26 16:19
Prawda jest taka ze ta cala inspekcj anie robi nic... Zglosilem pewne biuro.. Naprawde gruba sprawa... Nielegalne zatrudnienie... Handel ludzmi... Warunki spartanskie... Nie wyplacanie pieniedzy... Podalem adresy... Nazwiska... Telefony... To bylo w grudniu
.. Agencja ma sie super... I rosnie w
W sile.. Szkoda... Ze nie mamy wsparcia
Cytować
 
 
+5 #7 Jaro 2020-02-17 13:09
Ostrzegam przed podjęciem pracy w Agencji Belona4Work BV!!!Złożyłem stosowną skarge do SNCU na te agencje ,ale niestety ,ręka ręke myje...
Cytować
 
 
-10 #6 Barbara 2020-02-17 11:15
Grzegorz ja bym ciebie zglosila do odpowiednich instancji za ... (domysl sie)
Cytować
 
 
+3 #5 Grzegorz 2020-02-16 23:02
Witam
A gdzie mozna zglosic jak ktos zatrudnia na czarno obiecuje umowe i nie wypłaca wynagrodzenia???
Cytować
 
 
+2 #4 Dudek 2020-02-14 23:29
Chowaja lisc w lesie. :)
Cytować
 
 
+10 #3 wp 2020-02-14 13:52
Szkoda waszego czasu na zgłaszanie czegokolwiek tej instytucji. To raczej rodzaj listka figowego, na przykrycie praktyk stosowanych przez uitzendbureau, niż rzeczywista pomoc.
Cytować
 
 
-1 #2 Santa Gr 2020-02-13 23:53
Horizont Grup
Cytować
 
 
+8 #1 Marek 2020-02-13 21:13
Dużo jest napisane o układach zbiorowych ABU i NBBU. Z przestrzeganiem ich może być różnie. Nic nie ma napisane o ustawie WAADI (Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs). W tej ustawie rozpisany jest główny problem cao to znaczy że pracownik uitzendbureau powinien być podobnie traktowany na danym stanowisku jak pracownik na kontrakcie w zakresie płac, dodatków za podróż, przerw, dni wolnych. A co często się zdarza? Płaca inna, nadgodziny oraz soboty i niedziele, nocki raczej są dla tych co pracują w uitzendbureau a robią to samo. I to trzeba zgłaszac. Oczywiście przez adwokata a nie jakieś sncu które jak otrzyma wniosek i nasze dane to może po 3 miesiącach się odezwie że indywidualnie naszej sprawy nie rozpatrzy ale ze sprawa jest w toku.
Cytować
 

Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Życie w Holandii

News image

Życie w Holandii: Zasiłek rodzinny w Holandii

Czy przysługuje mi zasiłek rodzinny?Państwo rekompensuje częściowo koszty utrzymania i wychowania dz...

News image

Żegnaj, papierowy bilecie na pociąg!

Po 175 latach nadszedł jego koniec. Zwykły, papierowy bilet kolejowy to od 9 lipca 2014 r. w Holandi...

Więcej w: Życie w Holandii

Atrakcje turystyczne

News image

Zoo w Rotterdamie i jego podwodny świat

Diergaarde Blijdorp to jedna z największych atrakcji Holandii. Niezwykły ogród zoologiczny podzielon...

News image

Holenderska kraina jezior Kagerplassen czyli raj miłośników sportów wodnych [zobacz ZDJĘCIA]

Holenderska kraina jezior Kagerplassen to „pozycja obowiązkowa” dla miłośników sportów wodnych. Niez...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Amsterdam: Micropia. Poznaj świat mikrobów!

MICROPIAAdres: Artisplein, Plantage Kerklaan 38-40, 1018 CZ Amsterdam, Holandia Micropia znajduje ...

News image

Zuid-Holland, Den Haag - Gevangenpoort, czyli muzeum więziennictwa

Gevangenpoort było średniowiecznym więzieniem, w którym od 1420 do 1828 roku poddawano więźniów stra...

Więcej w: Muzea