Prenumerata

Info

Prenumerata tygodnika Niedziela.NL (see below for info in English language)

Prenumerowana Niedziela.NL wysyłana jest w piątki i powinna dotrzeć do odbiorców w Holandii w soboty.

Okres i płatności za prenumeratę tygodnika Niedziela.NL
13 wydań (3 miesiące) - €26 Holandia, €42 Polska i inne kraje UE
26 wydań (6 miesięcy) - €49 Holandia, €82 Polska i inne kraje UE

52 wydania (1 rok) - €95 Holandia, €162 Polska i inne kraje UE

 

Należność należy wpłacić na konto bankowe wydawcy:

Numer konta (rekeningnummer/ account number): 5036834 ING BANK
Nazwa konta (tnv/ account name): Birlet Services
Notatki (mededeling/ reference): adres odbiorcy tygodnika Niedziela.NL

Dla osób płacących z Polski lub innych krajów UE:
IBAN (International Bank Account Number): NL22INGB0005036834
BIC (Bank Identifier Code): INGBNL2A

W notatkach przekazu bankowego proszę podać adres na który mamy wysyłać Niedzielę.NL ewentualnie proszę przesłać adres e-mail’em lub listem podając również numer konta bankowego z którego został dokonany przelew.

Można też oczywiście opłacić prenumeratę w redakcji (pełny adres pocztowy to Niedziela.NL, Zichtenburglaan 31, 2544EA Den Haag, Nederland) lub zamówić w Prasie Polskiej – firmie rozprowadzającej prasę polską w Holandii (tel.+31 6 3047 8652).


Życzymy miłej lektury, a w razie jakichkolwiek zapytań lub trudności prosimy o kontakt z Działem Kolportażu tel.+31 70 309 9540 (9:00-18:00).

 

Hurtowa prenumerata:

4 sztuki (13 wydań, 3 miesiące) - €

8 sztuk (13 wydań, 3 miesiące) -

24 sztuki (13 wydań, 3 miesiące) -

 

 

 

info [ENG]:
Subscription rates for the Polish language weekly magazine Niedziela.NL

Subscribed issued of Niedziela.NL are sent on Fridays and should reach the readers in Holland on Saturdays.

 

Subcription rates
13 issues (3 months) - €26 Holland, €42 Poland and other EU countries
26 issues (6 months) - €49 Holland, €82 Poland and other EU countries
52 issues (1 year) - €95 Holland, €152 Poland and other EU countries

 

Please make the payment directly into the publisher's bank account:

Account number (rekeningnummer): 5036834 ING BANK NV
Account name
(tnv): Birlet Services
Notes/Ref 
(mededeling): address of the receipient of Niedziela.NL

For people paying from Poland and EU countries:
IBAN (International Bank Account Number): NL22INGB0005036834
BIC (Bank Identifier Code): INGBNL2A

In the notes of the bank transfer please give the address to which Niedziela.NL should be sent or alternatively please send the address by e-mail or letter giving the bank account number from which the payment was made.

You may also pay for the subscription at the editiorial offices (the full postal address is Niedziela.NL, Zichtenburglaan 31, 2544EA Den Haag, Nederland) or order it from Prasa Polska, a company distributing Polish newspapers and magazines in Holland (tel.+31 6 1624 5560).


Please do not hesitate to call us should you have any queries or difficulties, tel.+31 70 309 9540 (9:00-18:00).