Reklama

Europejski Nakaz Aresztowania – jak odsiedzieć polski wyrok za granicą kraju? [art. sponsorowany]

Holandia


Wielu Polaków mieszkających poza krajem, po otrzymaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) nie wie co robić oraz jak reagować.

Wiele osób zastanawia pytanie czy jest możliwość przekazania wyroku wydanego w Polsce do wykonania za granicą. Temat ten pojawia się wtedy iż wszystkie możliwości wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności w oparciu o polskie  przepisy zostały maksymalnie wykorzystane.

ENA to decyzja sądowa, którą wydaje Państwo należące do Unii Europejskiej. Jej celem jest aresztowanie i dostarczenie przez inne Państwo należące do Unii Europejskiej osoby która jest poszukiwana w związku z prowadzonym przeciw niej postępowaniu karnym. Nakaz taki jest wydawany w celu wykonania kary lub środka zabezpieczającego osoby pozwanej, przez dany kraj Unii Europejskiej, która przebywa a terenie innego kraju.

Nie każdy wyrok można odsiedzieć na granica kraju. Przepisy które o tym mowa są zawarte w rozdziale 66f  kodeksu postępowania karnego. Przepis przejściowy do tej ustawy to art. 4 w którym zostało napisane iż rozdział 66f oraz 66g kpk nie stosuje się do orzeczeń wydanych przed 5.12.2011.

Tak wiec jeśli dany wyrok uprawomocnił się przed 5 grudnia 2011 to nie jest możliwość odbycie wyroku za granicą. Można spróbować odroczyć karę a to może być drogą do zawiesza jej.

Prawa zatrzymanego na podstawie Europejskiego Nakazu Aresztowania zawarte są w Decyzji Ramowej Rady Europy z 2002 roku oraz w przepisach karnych poszczególnych państw.

W artykule 22 decyzji ramowej są określane prawa ale są one bardzo ubogie ponieważ ograniczają się do dwóch punków tylko. Bardziej rozbudowane są uprawnienia zatrzymanego w przepisach wewnętrznych poszczególnych państwa. Warto zapoznać się z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 czerwca 2015 w którym jest określony wzór pouczenia zatrzymanego na podstawie ENA. Oto kilka z nich poniższy wzór obowiązuje na terenie Polski:

1. Prawo do informacji o przyczynie zatrzymania i do bycia wysłuchanym (art. 244 § 2)1).
2. Prawo do składania wyjaśnień, odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na poszczególne pytania, bez konieczności podania przyczyn odmowy (art. 175 § 1), oraz prawo do złożenia lub odmowy złożenia oświadczenia w swojej sprawie (art. 244 § 3).
3. Prawo do niezwłocznego kontaktu z adwokatem  i bezpośredniej z nimi rozmowy (art. 245 § 1).
4. Prawo do korzystania z pomocy wybranego przez siebie obrońcy. Jeżeli zatrzymany wykaże, że nie stać go na obrońcę, sąd może wyznaczyć obrońcę z urzędu (art. 78 § 1).
5. Jeżeli zatrzymany nie zna wystarczająco języka polskiego – prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza (art. 72 § 1).
6. Prawo do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania i do przeglądania akt w zakresie dotyczącym przyczyn zatrzymania (art. 244 § 3).
7. Prawo do zawiadomienia osoby najbliższej lub innej wskazanej osoby, jak również pracodawcy, szkoły, uczelni, dowódcy oraz osoby zarządzającej przedsiębiorstwem zatrzymanego albo przedsiębiorstwem, za które jest on odpowiedzialny, o zatrzymaniu (art. 245 § 2, art. 261 § 1, 2 i 3). O zatrzymaniu Policja zawiadamia organ prowadzący przeciwko zatrzymanemu postępowanie w innej sprawie, o ile o nim wie (art. 261 § 2a).
8. Jeżeli zatrzymany nie jest obywatelem polskim – prawo do kontaktu z urzędem konsularnym lub z przedstawicielstwem dyplomatycznym państwa, którego jest obywatelem. Jeżeli nie posiada żadnego obywatelstwa – prawo do kontaktu z przedstawicielem państwa, w którym zatrzymany mieszka na stałe (art. 612 § 2). W przypadku zastosowania tymczasowego aresztowania zawiadamia się urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne państwa, którego tymczasowo aresztowany jest obywatelem (art. 612 § 1). Jeżeli przewiduje to umowa konsularna między Polską a państwem, którego zatrzymany jest obywatelem, właściwy urząd konsularny lub przedstawicielstwo dyplomatyczne zostaną poinformowane o zatrzymaniu również bez jego prośby.
9. Prawo do wniesienia do sądu zażalenia na zatrzymanie w terminie 7 dni od dnia zatrzymania. W zażaleniu można się domagać zbadania zasadności, legalności oraz prawidłowości zatrzymania (art. 246 § 1).
10. Prawo do natychmiastowego zwolnienia, jeżeli przyczyny zatrzymania przestały istnieć, albo po upływie 48 godzin od chwili zatrzymania, o ile zatrzymany nie zostanie w tym czasie przekazany do dyspozycji sądu z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania. W wypadku przekazania do dyspozycji sądu zatrzymany zostanie zwolniony, jeżeli w ciągu 24 godzin od przekazania nie zostanie mu doręczone postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania (art. 248 § 1 i 2).
11. Prawo do informacji o treści europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k § 2) oraz do otrzymania jego odpisu wraz z tłumaczeniem oraz z zawiadomieniem o posiedzeniu sądu w sprawie przekazania i tymczasowego aresztowania. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności nie sporządzono tłumaczenia, sąd zarządza jego sporządzenie albo informuje o treści europejskiego nakazu aresztowania (art. 607l § 1a).
12. Prawo do złożenia oświadczenia w sprawie przekazania oraz prawo do wyrażenia zgody na przekazanie i zgody na ściganie za inne przestępstwa niż objęte wnioskiem o przekazanie, a także zgody na wykonanie kary pozbawienia wolności lub środków polegających na pozbawieniu wolności za te przestępstwa (art. 607l § 2). Zgoda nie może być cofnięta. Skutkiem wyrażenia zgody jest przyspieszenie postępowania w sprawie europejskiego nakazu aresztowania (art. 607k § 2, art. 607l § 2, 607m § 1 i 1a, art. 607n § 1).
13. Prawo do wniesienia zażalenia na przekazanie w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, zaś w wypadku niedoprowadzenia zatrzymanego na posiedzenie sądu – od dnia doręczenia postanowienia (art. 607l § 3).
14. Dostęp do niezbędnej pomocy medycznej.

Warto uwzględnić iż na wniosek państwa które wystąpiło z europejskim nakazem aresztowania , możliwy jest areszt tymczasowy na okres 7 dni przed wpłynięciem europejskiego nakazu aresztowania oraz następnie na okres niezbędnych do przekazania  ale nie dłużej niż 100 dni ( art. 607 k §3 oraz 3 a).

Tak wiec jeśli chcemy przekazać wyrok sadu Polski to musimy skierować go do sadu zagranicznego bądź tez do  innego organu właściwego państwa przyjmującego do wykonania wyroku. Na początku trzeba ustalić miejsce docelowe czyli czy w danym państwie jest to sad  czy inna instytucja. Takie informacje zawarte są w Europejskiej Sieci Sadowej. Wtedy należy dokonać analizy wniosku zasadności  o przekazanie  przez polski sad wyroku  do wykonywania z granice jest ustalenie iż wykonanie kary pozbawienia wolności będzie zrealizować wychowawcze cele kary. Trzeba odnaleźć w aktach prawnych Unii Europejskiej przepisy na podstawie których wykaże się w jakim kraju , jaki organ jest właściwy do  rozpoznania wniosku o przekazanie kary do wykonania oraz poprze to odpowiednia argumentacja wraz z dowodami aby sad polski mógł dojść do wniosku iż wykonywanie kary pozbawienia wolności za granica będzie szybsza resocjalizacja dla danej osoby.

W następstwie przekazania wystąpienia o odbyciu kary za granica rozstrzyga Sad państwa do którego skierowano wystąpienie. Argumentami uzasadniającymi jest bliskość rodziny która jest poza granicami Polski.

Podsumują ENA choć stosowany przez polskie sady i prokuratury niejednokrotnie zbyt często i w aby błahych sprawach oraz w znacznym stopniu usprawnił i uprościł współprace w sprawach karnych pomiędzy członkami Unii Europejskiej dając przy tym gwarancje poszanowania praw jednostki.

Jeśli będą Państwo potrzebowali pomocy zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią - telefonicznie: +31-6-8442-0426; e-mail'em na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.Dodaj komentarz

Kod antysapmowy
Odśwież

Wiadomości

Holandia: 275 kilogramów fajerwerków i plantacja

News image

Po doniesieniach o silnym zapachu marihuany, dochodzącym z jednego z domów przy Irene Vorrinkstraat ...

Holandia | Piątek, 19 Październik 2018

Więcej ...

Najnowsze komentarze

Życie w Holandii

News image

Życie w Holandii: Chorobowe (Ziektewet)

Kiedy należy się zasiłek chorobowy z UVW (Urzędu Pracy)?Czy jesteś chory i nie masz stałej pracy? Na...

Więcej w: Życie w Holandii

Co-gdzie-kiedy

Atrakcje turystyczne

News image

Burcht van Leiden, najstarszy fort w Holandii

Z samej twierdzy w centrum Lejdy pozostały głównie mury, ale warto tu przyjść, gdyż z budowli znajdu...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

News image

Noord-Brabant, Innowacyjne Muzeum Philipsa w Eindhoven

Firma elektroniczna Philips została założona w Eindhoven już w 1891 roku i na początku funkcjonowała...

Więcej w: Muzea