Polska: Zmiany w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Biznes

Fot. Shutterstock

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej weszła w życie 19 maja 2016 r. Dokument ten wprowadza pakiet istotnych zmian w funkcjonowaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG, www.ceidg.gov.pl).

CEIDG (www.ceidg.gov.pl) działa od 1 lipca 2011 r. Jest to publicznie dostępny rejestr przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie system teleinformatyczny, który umożliwia wykonywanie różnych czynności związanych z taką działalnością (np. przygotowanie i złożenie wniosku o założenie działalności gospodarczej, zmianę danych przedsiębiorcy, zamieszczenie informacji o udzielonym zezwoleniu). System cieszy się dużą popularnością. Do kwietnia 2016 r. przedsiębiorcy złożyli w CEIDG ponad 8 mln wniosków. Wszystkie czynności dokonywane w CEIDG są bezpłatne.

Nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wprowadza istotne zmiany w działaniu ewidencji. Ma być sprawniej, łatwiej i bardziej przyjaźnie. Poniżej prezentujemy najważniejsze zmiany.

Możliwość rezygnacji z zamiaru prowadzenia działalności gospodarczej

Znowelizowana ustawa umożliwia rezygnację z wpisu w CEIDG (najpóźniej w przeddzień wskazanej we wniosku daty rozpoczęcia działalności) tym osobom, które pomimo to, że dokonały wpisu, nie podjęły prowadzenia działalności gospodarczej we wskazanym terminie. W takich przypadkach informacja o "rezygnacji" z zamiaru podjęcia działalności gospodarczej i tym samym dokonania wpisu do CEIDG, będzie przekazywana do innych rejestrów zintegrowanych z CEIDG m.in. Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Głównego Urzędu Statystycznego, urzędów skarbowych, a dane takich osób nie będą ujmowane w ewidencji.

Szybsze wykreślanie przedsiębiorców, którzy nie prowadzą działalności

Nowelizacja wprowadza automatyczny mechanizm wykreślania z CEIDG przedsiębiorców, wobec których orzeczono prawomocny zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, a także takich, którzy zmarli.

Automatycznie zostaną wykreślone również osoby, które po zawieszeniu działalności firmy, nie złożyły w ciągu 24 miesięcy wniosku o wznowienie działalności gospodarczej.  Minister Rozwoju nie będzie już w tym przypadku wydawał decyzji o wykreśleniu z ewidencji.

Dodatkowo przedsiębiorcy prowadzący działalność regulowaną po wykreśleniu z CEIDG nie muszą już składać dodatkowego wniosku do instytucji prowadzącej rejestr działalności regulowanej. Odpowiednia instytucja samodzielnie wykreśli wpis takiego przedsiębiorcy po uzyskaniu informacji z CEIDG.

Tytuł prawny do nieruchomości

Osoba fizyczna rejestrująca działalność gospodarczą musi posiadać tytułu prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jako: adres zamieszkania przedsiębiorcy, adres do doręczeń oraz adresy, pod którymi będzie wykonywana działalność gospodarcza. Dotyczy to zarówno adresu głównego miejsca wykonywania działalności, jak i oddziału, jeżeli został taki utworzony. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny nie trzeba dołączać do wniosku, ale należy go przedstawić na wezwanie Ministra. 

Urzędnicy szybciej poprawią błędy

Nowelizacja pozwoli na ograniczenie liczby postępowań administracyjnych związanych ze sprostowaniami czy wykreśleniami wpisów, dzięki temu, że pracownicy urzędów gmin będą mogli poprawiać błędy we wnioskach przedsiębiorców w formie czynności materialno-technicznej bez konieczności prowadzenia postępowania administracyjnego.

Łatwiejsza rejestracja działalności


Przedsiębiorca może złożyć wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w formie papierowej za pośrednictwem pełnomocnika.

Dodatkowo, od 19 maja 2017 r. podczas składania wniosku o zarejestrowanie wpisu w CEIDG, przedsiębiorca będzie mógł jednocześnie dokonać zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego członków swojej rodziny. Zostaną oni objęci opieką w ramach opłacanej przez przedsiębiorcę składki bez konieczności wypełniania dodatkowych formularzy w ZUS.

Informacja o niewypłacalności

We wpisie przedsiębiorcy znajdą się informacje o prawomocnym oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z tego powodu, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów. We wpisie znajdzie się również informacja o prawomocnym uchyleniu lub wygaśnięciu układu zawartego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub upadłościowym.

Informacje o zakazach

W danych dotyczących przedsiębiorcy znajdą się także informacje o wydanych zakazach prowadzenia działalności gospodarczej. Sądy będą zgłaszać w CEIDG orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę, który następnie zostanie wykreślony z ewidencji (wykreślenie następuje w przypadku całkowitego zakazu wykonywania działalności). W przypadku, gdy wyrok sądowy ulegnie zatarciu, taka informacja zostanie usunięta z CEIDG.

Szybsze zawieszanie działalności

Łatwiejsze i szybsze stało się wypełnianie wniosku o zawieszenie działalności. Przedsiębiorca nie musi już podawać wszystkich adresów dodatkowych miejsc jej wykonywania.

Aktualne i prawdziwe informacje

Nowe prawo zobowiązuje przedsiębiorcę do dbania o poprawność i aktualizację informacji. Właściciel firmy będzie odpowiedzialny za szkody wyrządzone z powodu podania nieprawdziwych i nieaktualnych danych.  Dzięki temu informacje zawarte w rejestrze (np. dane kontaktowe) będą aktualne.

Zachęcamy przedsiębiorców, aby zakładali działalność gospodarczą oraz dokonywali zmian w swoich  wpisach przez Internet. Więcej informacji o tym, jak założyć firmę, można znaleźć na serwisie biznes.gov.pl


25.05.2016 Niedziela.NL // źródło: Ministerstwo Rozwoju


Dodaj komentarz


Kod antysapmowy
Odśwież

Wiadomości

Holandia: Kobiety i homoseksualiści walczą o akcep

News image

Kobiety, osoby homoseksualne oraz mniejszości etniczne, często doświadczają w wojsku dyskryminacji. ...

Holandia | Poniedziałek, 16 Styczeń 2017

Więcej ...

Najnowsze komentarzeŻycie w Holandii

News image

Wklejka do paszportu z IND – potrzebna czy wystarc

Jak to jest: kto w Holandii planuje zostać na dłużej powinien nie tylko zameldować się w gminie, ale...

Życie w Holandii | Piątek, 7 Marzec 2014

Więcej ...

Więcej w: Życie w Holandii

Co-gdzie-kiedy

News image

Doradztwo Zwiazków Zawodowych FNV w Haarlem - środ

Polscy pracownicy, którzy pracują dla holenderskich pracodawców mają takie same prawa w zakresie pła...

Więcej ...

Więcej w: Co-gdzie-kiedy

Atrakcje turystyczne

News image

Atrakcje turystyczne: Linnaeushof – największy pla

Ogromny park zlokalizowany w pobliżu Haarlem, to prawdziwy raj dla wszystkich dzieci. Maluchy mogą s...

Atrakcje turystyczne | Niedziela, 2 Sierpień 2015

Więcej ...

Więcej w: Atrakcje turystyczne

Muzea

Zuid-Holland, Den Haag - Museum voor Communicatie

Muzeum powstało w 1929 roku jako Postmusuem, w 1999 nazwa została zmieniona na Museum voor Communica...

Muzea | Sobota, 11 Listopad 2006

Więcej ...

Więcej w: Muzea